Att handla ekologisk mat är inte längre bara en trend utan något som svenskarna idag gör i allt större utsträckning. Konsumenterna är medvetna om vad de stoppar i sig och vill undvika gifter, konserveringsämnen och färgämnen så gott det går. Dessutom bryr sig många om hur maten vi äter påverkar världen runtomkring oss och vill undvika att djur och natur far illa på grund av vår matkonsumtion.

Att göra våra ekologiska inköp online är något som har blivit allt populärare och ökar år efter år. I Sverige står försäljningen av ekologisk mat för 7,7 % av den totala livsmedelsförsäljningen. Trenden att handla ekologiskt växer dessutom snabbare online än vad den gör i de fysiska butikerna. Andelen ekologiskt online är numera uppe i 10-15 %, vilket innebär att ekologiska livsmedel såldes för cirka en halv miljard kronor 2015.

Cows and Sunset - Foggy Rolling Landscape - XXXL 21 Mpix HDR image

Ekologisk mat är växter som odlats utan konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. Man använder inte heller genmodifierade grödor, GMO. Det är däremot ok att använda vissa naturliga bekämpningsmedel, som till exempel sval och spinosad. Ofta försöker man använda djurens spillning som gödsel för en naturlig balans. Ekologisk mat är också djur som får ekologiskt foder varav en stor andel odlats på gården. Djuren ska också kunna vara utomhus och leva ett så naturligt liv som möjligt. Antibiotika till djuren används också sparsamt. Om ett djur behandlas med antibiotika förlängs karenstiden innan djuret går till slakt.

Ekologisk mat måste alltid godkännas. I Sverige finns det fyra kontrollorgan som bedömer och certifierar ekologisk mat; Kiwa Sverige, SMAK AB, HS Certifiering AB och Valiguard AB.

Dessutom måste alla ekologiska livsmedel som produceras i EU vara märkta med EU:s gröna logotyp med vita stjärnor, det så kallade EU lövet. Andra logotyper som talar om att maten är ekologisk är exempelvis, krav och demeter. Kravmärkningen har ibland hårdare regler än EU. Det står för god djuromsorg, socialt ansvar och god hälsa. Demeter är den strängaste kontroll som finns inom EU. Organisationen är en ideell konsumentförening som certifierar och kontrollerar odling, djurhållning, butiker, slakterier, importörer och grossister. Man strävar också efter att varje gård ska kunna försörja sig själv genom att använda gödsel etcetera inom gården.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *